nuffnang ads

Wednesday, March 23, 2011

SERONOK TENGOK ORANG SUSAH, SEBAB KITA BELUM DIBERIKAN SUSAH


ሰሮኖክካህ ክጣ kalau መልሃት ኦራንግ ዳላም ከሱሳሃን? ሰሮኖክካህ? አፓብላ መልሃት ኦራንግ ሱሳህ ክጣ ከታዋ። አፓብላ መልሃት ኦራንግ ሰንግሳራ ክጣ አማት በርገምብራ። ሶአልንያ ሰሮኖክ ሳንጋትካህ ክጣ መልሃት ጴንደርታአን ኦራንግ?

እንጋትላህ ባሃዋ ከሱሳሃን ሙንግክን በሉም ቱሃን ቱሩንቃኝ ከአዳ ክጣ። ከሱሳሃን ኦራንግ ሙንግክንን ተርለብህ አዋል ክጣ ልሃት። ናሙን kalau ክጣ ልሃት ደንጋን ከገምብራአን፣ ሱዳህ ተንቱ እቱ ሰሷቱ ያንግ አማት መንየድህካን ክጣ።

ሰባጋዕ ዑማት እስላም፣ ጃንጋንላህ ክጣ መንተርታዋካን አፓታህ ላጊ ሰንጋጃ ማሁ መንዩሳህካን ኦራንግ። አፓካህ ቀራና ደንዳም atau ቀራና ክጣ በራሳ ሳክት ኃጢ atau ጨምቡሩ ማቃ ክጣ ተርጋማቅ መምቧት ኦራንግ ላእን ሱሳህ።

 እንጋትላህ ካዋን፣ ባሃዋ ከሱሳሃን እቱ አኑገራህ አልላህ ኡንቱቅ መንጉጅ ሃምባንያ። እአ ሃሩስ ድልሃት ሰባጋዕ ሳቱ ጴንጋጃራን ዳን ፐርባንድንጋን ኡንቱቅ ክጣ ሰሟ።

MENJULANG MARTABAT MEMBURU DARJAT

MENJULANG MARTABAT MEMBURU DARJAT

MENERIMA SESUATU DARIPADA DATUK BANDAR SHAH ALAM, DATUK MAZALAN MD NOOR 10.10.10